Фондация
"За по-здрави деца"


Вижте нашата мисия

Нашата мисия

  • Повишаване на здравната култура на родителите, семейството, подрастващите и обществото;
  • Повишаване знанията и улесняване достъпа до информация по проблемите, свързани със зачеването, бременността и раждането, здравословното хранене и начин на живот, отглеждането и грижите за децата, с оглед пълноценното им и хармонично физическо и психическо развитие;
  • Подобряване на качеството и осигуряване на по-лесен достъп до съвременна и разнообразна здравна помощ, терапии и консултации на семейства и деца;
  • Подпомагане на семейства и деца в затруднено материално положение във връзка с получаване на достъп до терапии и медицински грижи.

Нашите проекти

ПРОЕКТ АКАДЕМИЯ ЗА ДЕТСКО ЗДРАВЕ

Електронна обучителна платформа,чрез която родители получават достъп до обучения, терапии и специалисти, съобразно техните нужди.

ПРОЕКТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Подпомагане на семейства и деца в затруднено материално положение във връзка с получаване на достъп до терапии и медицински грижи.

ПРОЕКТ ИНСТИТУТ ПО АРТ-ТЕРАПИЯ

Изграждане на институт по арт-терапия, на базата на споделен опит, с цел налагане на метода и използването му за корекции на деца и техните родители намиращи се в състояние на пост травматично разстойство.

Дарителство

Корпоративно дарителство

Индивидуално дарителство

Нашият екип

Учредител и Изпълнителен Директор

д-р Галя Манчева

galia@fhkidsf.eu

Председател на Съвета

Росица Тончева

Член на борда

Цветелина Зидарова

Съвет на директорите

Директор

„Академия за детско здраве“

Снежина Симеонова – Хавевала

snejina@fhkidsf.eu

Директор

„Социални услуги“

Мария Димитрова

mariya@fhkidsf.eu

Директор

„Институт по арт-терапия“

Катя Георгиева

katia@fhkidsf.eu

Членове на борда

Гергана Налбантова

Христина Лакева

Ивелина Колева

Нашите благодетели

Platinum Member Medal
 
Gold Member Medal
 
Silver Member Medal
 
Bronze Member Medal
 

Медиите за нас

68.СУ"Акад.Никола Обрешков" Благотворителен базар

Нашите медийни партньори

 

Контакти

© Copyright - Фондация “За по-здрави деца”