Фондация
"За по-здрави деца"


Вижте нашата мисия

Нашата мисия

  • Повишаване на здравната култура на родителите, семейството, подрастващите и обществото;
  • Повишаване знанията и улесняване достъпа до информация по проблемите, свързани със зачеването, бременността и раждането, здравословното хранене и начин на живот, отглеждането и грижите за децата, с оглед пълноценното им и хармонично физическо и психическо развитие;
  • Подобряване на качеството и осигуряване на по-лесен достъп до съвременна и разнообразна здравна помощ, терапии и консултации на семейства и деца;
  • Подпомагане на семейства и деца в затруднено материално положение във връзка с получаване на достъп до терапии и медицински грижи.

Нашите проекти

ПРОЕКТ АКАДЕМИЯ ЗА ДЕТСКО ЗДРАВЕ

Електронна обучителна платформа,чрез която родители получават достъп до обучения, терапии и специалисти, съобразно техните нужди.

ПРОЕКТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Подпомагане на семейства и деца в затруднено материално положение във връзка с получаване на достъп до терапии и медицински грижи.

ПРОЕКТ ИНСТИТУТ ПО АРТ-ТЕРАПИЯ

Изграждане на институт по арт-терапия, на базата на споделен опит, с цел налагане на метода и използването му за корекции на деца и техните родители намиращи се в състояние на пост травматично разстойство.

Дарителство

Корпоративно дарителство

Индивидуално дарителство

Нашият екип

Учредител и Изпълнителен Директор

д-р Галя Манчева

galia@fhkidsf.eu

Председател на Съвета

Росица Тончева

Член на борда

Цветелина Зидарова

Съвет на директорите

Директор

„Академия за детско здраве“

Снежина Симеонова – Хавевала

snejina@fhkidsf.eu

Директор

„Социални услуги“

Мария Димитрова

mariya@fhkidsf.eu

Директор

„Институт по арт-терапия“

Катя Георгиева

katia@fhkidsf.eu

Членове на борда

Гергана Налбантова

Христина Лакева

Ивелина Колева

Нашите благодетели

Platinum Member Medal
 
Gold Member Medal
 
Silver Member Medal
 
Bronze Member Medal
 

Медиите за нас

68.СУ"Акад.Никола Обрешков" Благотворителен базар
Д-р Галя Манчева на гости при Ники Кънчев

Нашите медийни партньори

 

Контакти