Корпоративно дарителство

Защо е важна Корпоративната социална отговорност: