Проект Академия за детско здраве

Изграждане на електронна платформа за настоящи и бъдещи родители, които се стремят към цялостния подход към детското здраве чрез достъп до специалисти и методи.