Проект Играчки за бъдеще

Подпомагане на деца живеещи в домакинства под социалния минимум за достъп до дигитални устройства, образователни платформи и кариерно ориентиране