Проект Социални услуги

Подпомагане на семейства и деца в затруднено материално положение във връзка с получаване на достъп до терапии и медицински грижи.