Проект Институт по арт-терапия

Изграждане на институт по арт-терапия, базиран на самостоятелно разработен арттерапевтичен метод и сертифициран в Европа, т. нар. „Bътрешен компас“ (bildASet)

Автор на метода: Антоанета Славова

За авторката на метода

Научете повече

Цели на проекта