Нашата визия

Да превърнем здравето и благополучието на българските деца в основен приоритет на всеки член на българското общество

Нашата мисия

Да бъдем промяната, която искаме за нашите деца

Нашите цели

  • Ангажиране на българското общество в Република България и извън нея с грижата за здравето и благополучието на българските деца;
  • Изграждане на дългосрочни взаимоотношения с организации, работещи в интерес на децата и тяхното здраве и благополучие;
  • Изграждане на общност, в т.ч родители, учители, специалисти в интегрално детско здраве, производители и организации, работещи съвместно в полза на здравето и благополучието на българските деца;
  • Изграждане на организация, символ на доверие, прозрачност и висок морал.

Нашите проекти

ПРОЕКТ АКАДЕМИЯ ЗА ДЕТСКО ЗДРАВЕ

Електронна платформа за настоящи и бъдещи родители, които се стремят към цялостния подход към детското здраве чрез достъп до специалисти и методи.

КАУЗИ И СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ

Провеждане на събития и работа по проекти с цел набиране на средства за деца в неравностойно положение с необходимост от холистичен подход за поддържане на здравния статус и на децата с изявени таланти.

Дарителство

Корпоративно дарителство

Индивидуално дарителство

Нашите благодетели

 
 
 
 
 
 

Медиите за нас

Нашите медийни партньори