Фондация
"За по-здрави деца"


Вижте нашата мисия

Нашата визия

Да превърнем здравето и благополучието на българските деца в основен приоритет на всеки член на българското общество

Нашата мисия

Да бъдем промяната, която искаме за нашите деца

Нашите цели

  • Ангажиране на българското общество в Република България и извън нея с грижата за здравето и благополучието на българските деца;
  • Изграждане на дългосрочни взаимоотношения с организации, работещи в интерес на децата и тяхното здраве и благополучие;
  • Изграждане на общност, в т.ч родители, учители, специалисти в интегрално детско здраве, производители и организации, работещи съвместно в полза на здравето и благополучието на българските деца;
  • Изграждане на организация, символ на доверие, прозрачност и висок морал.

Нашите проекти

ПРОЕКТ АКАДЕМИЯ ЗА ДЕТСКО ЗДРАВЕ

Електронна платформа за настоящи и бъдещи родители, които се стремят към цялостния подход към детското здраве чрез достъп до специалисти и методи.

ПРОЕКТ ИГРАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ

Изграждане на платформа за размяна на употребявани играчки. Набраните средства ще бъдат предоставени за подпомагане на деца живеещи в домакинства под социалния минимум под формата на дигитални устройства, достъп до образователни платформи, необходими курсове или кариерно ориентиране.

Дарителство

Корпоративно дарителство

Индивидуално дарителство

Нашият екип

Учредител и Изпълнителен Директор

д-р Галя Манчева

galia@fhkidsf.eu

Съвет на директорите

Директор

„Финанси и управление на проектно финансиране“

Цветелина Тодорова

tsvetelina@fhkidsf.eu

Директор

„Фондонабиране“

Миглена Желева

miglena@fhkidsf.eu

Директор

„Играчки за бъдеще“

Мария Димитрова

mariya@fhkidsf.eu

Директор

„Академия за детско здраве“

Снежина Симеонова – Хавевала

snejina@fhkidsf.eu

Директор

„Връзки с обществеността“

Катя Георгиева

katia@fhkidsf.eu

Нашите благодетели

Platinum Member Medal
 
Gold Member Medal
 
Silver Member Medal
 
Bronze Member Medal
 

Медиите за нас

Нашите медийни партньори

 

Контакти

© Copyright - Фондация “За по-здрави деца”