Фондация
"За по-здрави деца"


Вижте нашата мисия

Нашата мисия

Да бъдем промяната, която искаме за нашите деца

Нашите цели

  • Повишаване на здравната култура на родителите, семейството, подрастващите и обществото;
  • Повишаване знанията и улесняване достъпа до информация по проблемите, свързани със зачеването, бременността и раждането, здравословното хранене и начин на живот, отглеждането и грижите за децата, с оглед пълноценното им и хармонично физическо и психическо развитие;
  • Подобряване на качеството и осигуряване на по-лесен достъп до съвременна и разнообразна здравна помощ, терапии и консултации на семейства и деца;
  • Подпомагане на семейства и деца в затруднено материално положение във връзка с получаване на достъп до терапии и медицински грижи;
  • Превенция на деца до 18 г. и младежи навършили пълнолетие, в неравностойно положение, от социално изключване;
  • Подкрепа на жени подложени на социално неравенство, дискриминация, и/или магринизация, имащи или искащи да имат деца.

Нашите проекти

ПРОЕКТ АКАДЕМИЯ ЗА ДЕТСКО ЗДРАВЕ

Електронна обучителна платформа,чрез която родители получават достъп до обучения, терапии и специалисти, съобразно техните нужди.

ПРОЕКТ ИГРАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ

Подпомагане на деца живеещи в домакинства под социалния минимум за достъп до дигитални устройства, образователни платформи и кариерно ориентиране.

ПРОЕКТ ИНСТИТУТ ПО АРТ-ТЕРАПИЯ

Изграждане на институт по арт-терапия, на базата на споделен опит, с цел налагане на метода и използването му за корекции на деца и техните родители намиращи се в състояние на пост травматично разстойство.

Дарителство

Корпоративно дарителство

Индивидуално дарителство

Нашият екип

Учредител и Изпълнителен Директор

д-р Галя Манчева

galia@fhkidsf.eu

Съвет на директорите

Директор

„Академия за детско здраве“

Снежина Симеонова – Хавевала

snejina@fhkidsf.eu

Директор

„Играчки за бъдеще“

Мария Димитрова

mariya@fhkidsf.eu

Директор

„Институт по арт-терапия“

Катя Георгиева

katia@fhkidsf.eu

Директор

„Фондонабиране“

Миглена Желева

miglena@fhkidsf.eu

Директор

„Финанси и управление на проектно финансиране“

Цветелина Тодорова

tsvetelina@fhkidsf.eu

Членове на борда

Гергана Налбантова

Ивелина Колева

Христина Лакева

Цветелина Зидарова

Нашите благодетели

Platinum Member Medal
 
Gold Member Medal
 
Silver Member Medal
 
Bronze Member Medal
 

Медиите за нас

Нашите медийни партньори

 

Контакти

© Copyright - Фондация “За по-здрави деца”