Фондация
"За по-здрави деца"


Вижте нашата мисия
Нашата визия

Да превърнем здравето и благополучието на българските деца в основен приоритет на всеки член на българското общество

Нашата мисия

Да бъдем промяната, която искаме за нашите деца

Нашите цели

  • Ангажиране на българското общество в Република България и извън нея с грижата за здравето и благополучието на българските деца;
  • Изграждане на дългосрочни взаимоотношения с организации, работещи в интерес на децата и тяхното здраве и благополучие;
  • Изграждане на общност, в т.ч родители, учители, специалисти в интегрално детско здраве, производители и организации, работещи съвместно в полза на здравето и благополучието на българските деца;
  • Изграждане на организация, символ на доверие, прозрачност и висок морал.

Нашите проекти

ПРОЕКТ АКАДЕМИЯ ЗА ДЕТСКО ЗДРАВЕ

Електронна платформа за настоящи и бъдещи родители, които се стремят към цялостния подход към детското здраве чрез достъп до специалисти и методи.

КАУЗИ И СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ

Провеждане на събития и работа по проекти с цел набиране на средства за деца в неравностойно положение с необходимост от холистичен подход за поддържане на здравния статус и на децата с изявени таланти.

Дарителство

Корпоративно дарителство

Индивидуално дарителство

Нашият екип

Учредител и Изпълнителен Директор

д-р Галя Манчева

galia@fhkidsf.eu

Съвет на директорите

Директор

„Финанси и управление на проектно финансиране“

Цветелина Тодорова

tsvetelina@fhkidsf.eu

Директор

„Фондонабиране“

Миглена Желева

miglena@fhkidsf.eu

Директор

„Връзки с обществеността“

Катя Богова

katia@fhkidsf.eu

Директор

„Каузи и социална дейност“

Маргарита Гигьова

margo@fhkidsf.eu

Нашите благодетели

 
 
 
 
 
 

Медиите за нас

Нашите медийни партньори

 
 
 

Контакти

© Copyright - Фондация “За по-здрави деца”