Фондация
"За по-здрави деца"


Вижте нашата мисия

Нашата визия

Да превърнем здравето и благополучието на българските деца в основен приоритет на всеки член на българското общество

Нашата мисия

Да бъдем промяната, която искаме за нашите деца

Нашите цели

  • Ангажиране на българското общество в Република България и извън нея с грижата за здравето и благополучието на българските деца;
  • Изграждане на дългосрочни взаимоотношения с организации, работещи в интерес на децата и тяхното здраве и благополучие.;
  • Изграждане на общност, в т.ч родители, учители, специалисти в интегрално детско здраве, производители и организации, работещи съвместно в полза на здравето и благополучието на българските деца;
  • Изграждане на организация, символ на доверие, прозрачност и висок морал.

Нашите проекти

ПРОЕКТ АКАДЕМИЯ ЗА ДЕТСКО ЗДРАВЕ

Електронна платформа за настоящи и бъдещи родители, които се стремят към цялостния подход към детското здраве чрез достъп до специалисти и методи.

ПРОЕКТ ИГРАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ

Подпомагане на деца живеещи в домакинства под социалния минимум за достъп до дигитални устройства, образователни платформи и кариерно ориентиране.

ПРОЕКТ ИНСТИТУТ ПО АРТ-ТЕРАПИЯ

Изграждане на институт по арт-терапия, на базата на споделен опит, с цел налагане на метода и използването му за корекции на деца и техните родители намиращи се в състояние на пост травматично разстойство.

Дарителство

Корпоративно дарителство

Индивидуално дарителство

Нашият екип

Учредител и Изпълнителен Директор

д-р Галя Манчева

galia@fhkidsf.eu

Съвет на директорите

Директор

„Финанси и управление на проектно финансиране“

Цветелина Тодорова

tsvetelina@fhkidsf.eu

Директор

„Фондонабиране“

Миглена Желева

miglena@fhkidsf.eu

Директор

„Играчки за бъдеще“

Мария Димитрова

mariya@fhkidsf.eu

Директор

„Академия за детско здраве“

Снежина Симеонова – Хавевала

snejina@fhkidsf.eu

Директор

„Институт по арт-терапия“

Катя Георгиева

katia@fhkidsf.eu

Членове на борда

Гергана Налбантова

Ивелина Колева

Нашите благодетели

Platinum Member Medal
 
Gold Member Medal
 
Silver Member Medal
 
Bronze Member Medal
 

Медиите за нас

Нашите медийни партньори

 

Контакти

© Copyright - Фондация “За по-здрави деца”