Фондация
"За по-здрави деца"


Вижте нашата мисия

Нашата мисия

  • Повишаване на здравната култура на родителите, семейството, подрастващите и обществото;
  • Повишаване знанията и улесняване достъпа до информация по проблемите, свързани със зачеването, бременността и раждането, здравословното хранене и начин на живот, отглеждането и грижите за децата, с оглед пълноценното им и хармонично физическо и психическо развитие;
  • Подобряване на качеството и осигуряване на по-лесен достъп до съвременна и разнообразна здравна помощ, терапии и консултации на семейства и деца;
  • Подпомагане на семейства и деца в затруднено материално положение във връзка с получаване на достъп до терапии и медицински грижи.

Нашите проекти

ПРОЕКТ АКАДЕМИЯ ЗА ДЕТСКО ЗДРАВЕ

Електронна обучителна платформа,чрез която родители получават достъп до обучения, терапии и специалисти, съобразно техните нужди.

ПРОЕКТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Подпомагане на семейства и деца в затруднено материално положение във връзка с получаване на достъп до терапии и медицински грижи.

Дарителство

Корпоративно дарителство

Индивидуално дарителство

Нашият екип

Учредител и Директор

д-р Галя Манчева

Председател на Съвета

Росица Тончева

Член на борда

Цветелина Зидарова

Член на борда

Ръководител проект „Академия за детско здраве“

Снежина Симеонова – Хавевала

Член на борда

Ръководител проект „Социални услуги“

Мария Димитрова

Член на борда

Гергана Налбантова

Член на борда

Христина Лакева

Член на борда

Ивелина Колева

Член на борда

Александра Ставрева

Контакти

© Copyright - Фондация “За по-здрави деца”