Фондация
"За по-здрави деца"


Вижте нашата мисия

Нашата мисия

  • Повишаване на здравната култура на родителите, семейството, подрастващите и обществото;
  • Повишаване знанията и улесняване достъпа до информация по проблемите, свързани със зачеването, бременността и раждането, здравословното хранене и начин на живот, отглеждането и грижите за децата, с оглед пълноценното им и хармонично физическо и психическо развитие;
  • Подобряване на качеството и осигуряване на по-лесен достъп до съвременна и разнообразна здравна помощ, терапии и консултации на семейства и деца;
  • Подпомагане на семейства и деца в затруднено материално положение във връзка с получаване на достъп до терапии и медицински грижи.

Нашите проекти

ПРОЕКТ АКАДЕМИЯ ЗА ДЕТСКО ЗДРАВЕ

Електронна обучителна платформа,чрез която родители получават достъп до обучения, терапии и специалисти, съобразно техните нужди.

ПРОЕКТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Подпомагане на семейства и деца в затруднено материално положение във връзка с получаване на достъп до терапии и медицински грижи.

Дарителство

Корпоративно дарителство

Индивидуално дарителство

Нашият екип

Учредител и Директор

д-р Галя Манчева

Председател на Съвета

Росица Тончева

Член на борда

Цветелина Зидарова

Директор „Маркетинг”

Илиана Николова

Контакти

© Copyright - Фондация “За по-здрави деца”