Фондация „За по-здрави деца“ без проект „Играчни за бъдеще“

Считано от 15 февруари 2023 г. и с решение на Съвета на директорите на фондация „За по-здрави деца“, проект „Играчки за бъдеще“ създаден по идея на г-жа Мария Димитрова, отпада от портфолиото на Фондацията. Решението е взето поради неспазване на Етичния кодекс на Фондацията от страна на г-жа Димитрова.

Събраните средства в рамите на кампаниите по Проекта ще бъдат предоставени съобразно желанието на г-жа Димитрова, а именно предоставяне на ваучери на деца в неравностойно положение с цел образование от 68СУ „Акад. Никола Обрешков“, в което бяха проведени два благотворителни базара.