ЕТИЧЕН КОДЕКС

НА РАБОТЕЩИТЕ ВЪВ ФОНДАЦИЯ ЗА ПО-ЗДРАВИ ДЕЦА