Проект Академия за детско здраве

Изграждане на електронна платформа, чрез която родители да получават достъп до обучения, терапии и специалисти, съобразно техните нужди.